Kanske duger jag till att rensa morötter i alla fall. Kanske berodde det inte på min dåliga syn att morötterna liknade bläckfiskar när det var skördedags. Det var nämligen fler som hade råkat ut för fenomenet.

Lasse i granngården gick till botten med det hela och skickade in morotsporträtt till ansvarig fröfirma. Han vidarebefordrade svaret från firman i ett mejl till mig:

“Jag skulle säga att det är en kombination av bristande

jordstruktur och en mycket snabbutvecklad sort som

snabbt går på djupet.

På vissa jordar kan jordbearbetning bidra. t.ex.

hård fräsning nära raden.

Kanske du skall använda en lite långsammare sort.

Tidiga Jeanette har jag sett mer dubbelrötter på än de

flesta sorter.”

Jag hade inga Jeanetter i mitt land, men det kanske finns fler sorter som beter sig så. Bristande jordstruktur kan jag mycket väl ha haft i mitt förstaårsland, men den kommer att bli bättre.
Hur som helst fick jag lära mig något nytt. Jag har alltid tagit för givet att dubbel-, trippel- och fyrpelrötter beror på att man missat i gallringen.